Sanakol travel - preprava osôb Slovensko Holandsko a späť

Kontakt

SANAKOL TRAVEL s.r.o.

zmluvná skupinova preprava osôb                     

Štefánikova 817/15, 020 01 Púchov                                                           

IČO: 50 989 472     

DIČ: 2120548287  

Bankovové spojenie : IBAN: SK77 0900 0000 0051 8715 2284                         

 

Tel. kontakt Hlavný dispečing:

 Pondelok-Piatok od 08:00 do 21:00

Sobota-Nedeľa od 09:00 do 21:00 

alebo non-stop cez internet na našej stránke www.sanakol.sk

 00421 911 670 620

 

 

kontakt:
email: sanakol@sanakol.sk  

web:  www.sanakol.sk